Knjiga na dar

Koju knjigu da poklonimo u našoj prvoj sedmičnoj kampanji “Knjiga na dar”?